Leśna Izba Edukacji Ekologicznej przy Nadleśnictwie Prószków - Studio 660 - Eugeniusz Białas

Leśna Izba Edukacji Ekologicznej przy Nadleśnictwie Prószków

Leśna Izba Edukacji Ekologicznej powstała w 2004 roku. Ośrodek założono w zabytkowym budynku Nadleśnictwa Prószków na zaadaptowanym do tego celu poddaszu. Zgromadzono w nim szereg eksponatów świata zwierzęcego, w części tworzących scenkę leśną oddzieloną od widzów szybą. Dosyć oryginalnym rozwiązaniem jest odtworzenie dawnego wnętrza leśniczówki.
Kontynuując dobrą współprace z Andrzejem Piechockim i preparatorem mgr inż Bogdanem Kieś udało się szybko zrealizować zamierzone cele.

Fragment scenografi z koziołkiem

Fragment scenografi z dzikiem

Gabloty ukośne

Gablota stojąca z owadami

Gablota stojąca z sakami

Ośrodek w tarkcie realizacji

Ośrodek w tarkcie realizacji

   
Created by Optimal