Izba przyrodniczo-historyczna przy siedzibie Nadleśnictwa Ustroń - Studio 660 - Eugeniusz Białas

Izba przyrodniczo-historyczna przy siedzibie Nadleśnictwa Ustroń

Izba przyrodniczo-historyczna przy siedzibie Nadleśnictwa Ustroń powstała w połowie 2007 roku.
Jej ekspozycja obrazuje zmiany w krajobrazie przyrodniczym Śląska Cieszyńskiego na przestrzeni dziejów. Przedstawia także historię leśnictwa na tym terenie. W gablotach zobaczyć można historyczne narzędzia, mapy i druki i porównać je z tymi współcześnie używanymi przez służbę leśną.

Fragment wnętrza izby

Kalendarium

Otwarcie izby przyrodniczo-historycznej

W trakcie prac

Zbiory w gablotach

Biblioteka

Biblioteka już wypełniona

   
Created by Optimal