Scenografia przyrodnicza w hotelu "Wołosań" w Cisnej - Studio 660 - Eugeniusz Białas

Scenografia przyrodnicza w hotelu "Wołosań" w Cisnej

Scenografia przyrodnicza w hotelu "Wołosań" w Cisnej powstała w sierpniu 2006 roku.

Preparaty przygotował mgr inż. Bogdan Kieś.

Scenka z niedźwiedziem

Scenka z jeleniem i wilkami

Scenka z jeleniem i wilkami

Created by Optimal